EMECHININI Y’EKEGUSII – EKARENDA Y’EKEGUSII – EMETIENYI Y’EKEGUSII

kk

MONTH IN ENGLISH OMOCHININI ASE EKEGUSII EMEREMO YARE GOKOREKA ENGAKI EYE (ACTIVITIES THAT WERE BEING CARRIED OUT) 1. JANUARY MONUGUNO O’BAREMA ENKAKI Y’EGURAGURA, EBUSE NEREO, ENGAKI Y’OKARABIA AMABOBA NA OGOSIORA RIREMA 2. FEBRUARY EGETAMO (NYAMORERO MOBARIRI) ENKAKI Y’EGURAGURA NA EMBEO, OKOBOSA, OKOBONGA, OGOSAMBA CHINDOBE,EBISARARA NA OBOE. 3. MARCH RIGWATA ENKAKI Y’OKOBUSURA NA OGOKOMERA. EMBURA/ETOIGO YA CHAKIRE. CHIMBUSURO CHIACHAKIRE GUATA. 4. APRIL AMAUMUNTIA ENKAKI Y’EMBURA ENYINGE MONO MONO/ETOIGO. OGOKUNGUNTERA RIBURUGA. AMOOBA, AMASINKA, AMANDEGERE NA CHITUGA NABIO BIREO ENGAKI EYE. 5. MAY EBWAGI EMBURA YAKEIRE, ENKAKI Y’ENDAGERA EKEETE, ENCHARA NEREO,ABANTO ANGE BONSI TIBARI NA KOIGOTA KUYA. 6. JUNE ENKOROMOMI ENKAKI Y’ENDAGERA EKEETE MONO, ENCHARA NEREO ,ABANTO NIGO BOMETE ASE OKORIA OGOKE. 7. JULY RIETE BONO AMAEMBA GOSE CHINKUNDI CHI’OBORI CHIETIRE ASE OKWAMA , ENKAKI Y’EMBEO EKOGUSA MONO EKOBUGIA OMORORIA NERO OKWOOMIA ENDAGERA.OGOTOBORA GWAANSIRE. 8. AUGUST TURETI Y’KEBAKI ENKAKI ENDAGERA YAMIRE, OKOGESA KW’OBORI ,BONO CHINYONI CHIAIGOTIRE GOSE RIMWENA NYONI,NARIO EBIBAKI BIKWERERA BIABEIRE EMEUKO 9. SEPTEMBER ENGATIATO ENKAKI Y’OMOIGOTO , OKOGESA,OKOORA NA OKOGACHERA. NARIO CHINYANGI CHIAGOKORWA NA OGOKWANIA ABAKO. 10. OCTOBER ESAGATI Y’MAGONGA OMORAMBORA AMAGORO. ESAGATI NYAMANYORO,ENKAKI EMEGONDO YOMIRE AMASAKWE, CHIMBOBA NA AMATO AKOBUGA BUNA SAGA-SAGA-SAGA.OGOCHUKA AMANYORO. NARIO AMAGONGA AGOIKA GUSII—ABANA BAYATERERA MAAGOONGA-MAGONGA!

11. NOVEMBER EGESUNTE GIA CHACHE EGESUNTE EGETANGANI GOSE EGETWONI, ENKAKI BOKOMISA BWANGO ARIA CHACHE, NA NARIO BAKORABIA EBISARARA,AMASANGAKA NA EBIREMANA 12. DECEMBER EGESUNTE KIA MASABA EGESUNTE KENDE GOSE EKEABERI. ENKAKI BOKOMISA BWANGO ARIA MASABA, NA NARIO BAKORABIA EBISARARA,AMASANGAKA NA EBIREMANA

AMAGORO Y’EKEGUSII – AMATUKO Y’EKEGUSII – AMATUKO Y’EWIKI NO. ENGLISH AMATUKO Y’EMEREMO (BUNA ARUETE BOGERE) AMATUKO Y’EKEGUSII (BUNA BARE KORAGA) 1 SUNDAY OMOKUBIO RIGORO RITANGANI 2 MONDAY ETICHI RIMO RIGORO RI’ABERE 3 TUESDAY ETICHI KABERE RIGORO RI’ATATO 4 WEDNESDAY ETICHI GATATO RIGORO RI’ANE 5 THURSDAY ETICHI KANE RIGORO RI’ATANO 6 FRIDAY ENYONGESA RIGORO RI’ATANO NA RIMO 7 SATURDAY OMOTERO RIGORO RI’ATANO NA ABERE

OMORARIA OITO OMOSIKWA ,MASOGE MANENE.. INCHE NIGO IKOROKWA NEMWEL MOGERE ATEMBA. OMORIKI BW’EKEGUSII NA OYOMO ASE BARIA BANHETE OMONWA OITO IM THE AUTHOR OF “ABAGSII WISDOM REVISITED” BY NSEMIA PUBLISHERS. WE HAVE ALSO PRODUCED ekegusii calenders for 2015 and 2016….we are now on the one of 2017.plse see what we have thoroughly vetted as a calender for both months ,activities and days. perhaps we may consult one another in aforum for the benefit of all,. you order for copies of our beautiful calendars. Mr. Abai has done a good job let’s encourage him.pravo alos to the other contributor Thanks

3 views0 comments