Nyakemincha gwechegeria omoroberio o e-learning

Omorai bwe’kaonti ya nyamira Gov. John Nyagarama orire eira yogochakia omoroberio bw’ okorigia chisemi ase enchera ye “Internet.” Esukuru eyio ase Omosike Nyagarama anyorete amasomo aye y’oboroso nigo ere gati ye chisukuru chiria chigochia gwechegeria omoroberio oyio.

Esukuru eye ase omogavana asomete nigo yanyorete erieta ribe magega yo’kobwata rimimi na gokora bobe kegima ase amatemwa aye. korende bono, nigo yabete kegokora buya na konyora amachibu a 8.3goikaera ekerengo gi’okoba eya gatano ase ekaonti eyio kobua nonya Gekano, Nyansiongo na Nyaikuro echio konya chigokora buya kegima. Nigo Nyakemincha ere gati ye chisukuru emerongo ebere chikageire konyora omoroberio oyio ase ekaonti ya Nyamira Orina Ontiri

Global Radio Network

0 views0 comments

Recent Posts

See All